ПРЕДИМСТВА

  • 29-годишен опит, традиции и ценности;
  • Вдъхновяваща, творческа, развиваща среда;
  • Иновативни методи за бързо и лесно учене;
  • Техники за стимулиране на памет, мислене, въображение и креативност;
  • Интензивно обучение по математика, български, английски и руски език;
  • Творчески и спортни дейности.