КАКВО ПОЛУЧАВАТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

  • Създаване навици за учебен труд;
  • Функционална грамотност и математическо мислене;
  • Развитие на емоционалната интелигентност;
  • Толерантно общуване, етикет, маниери, поведение;
  • Възпитаване на отговорност, инициативност, самостоятелност.