КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ

КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ

  • Внимание, сигурност и спокойствие;
  • Удовлетворение от развитие на потенциалните заложби и способности на детето;
  • Разбиране, партньорство и подкрепа за ефективно родителство.