ОРГАНИЗАЦИЯ

  • Дневна форма на обучение;
  • Целодневна организация от 8:30 до 16:45 часа;
  • Малки групи до 16 деца;
  • Транспорт в чертите на града - по желание;
  • От 17:00 ч. до 18:00 ч. творчески школи и спорт по желание;
  • С предимство и отстъпка от таксата се приемат ученици с братя и сестри в детската градина, училището, гимназията;
  • Ценим препоръките от семейства на наши възпитаници.