ОРГАНИЗАЦИЯ

  • Целодневна организация от 8:30 до 16:45 часа;
  • Малки групи 12/14 деца;
  • Транспорт в чертите на града - по желание;
  • От 17:00 ч. до 18:00 ч. творчески школи и спорт по желание;
  • С предимство се приемат ученици, с братя и сестри в детската градина, училището, гимназията, или с препоръки от семейства на наши възпитаници.