ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Първи прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец януари;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване на логопедичен, когнитивен и тест за училищна готовност от кандидата - през месец февруари, по предварителен график;
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до края на месец февруари;
  • Сключване на договор за обучение - до 10 март;
  • С приоритет се приемат децата, завършили Подготвителна група/клас в Частна детска градина "Малкият принц".

Втори прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец март;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване на логопедичен, когнитивен и тест за училищна готовност от кандидата - през месец април, по предварителен график;
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до края на месец април;
  • Сключване на договор за обучение - до 15-ти май.