КАКВО ПОЛУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ

  • Чуждоезикова, математическа и дигитална култура;
  • Външна оценка, чрез сертификационна програма по чужди езици;
  • Специализирана подготовка за НВО по БЕЛ и математика;
  • Развитие на ключови компетенции, социални уменията за общуване и лидерство;
  • Чуждоезикови и творчески школи и спорт.