КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ

КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ

  • Сигурност и спокойствие за своите деца;
  • Удовлетворение от развитие на потенциалните заложби и способности на Вашето дете;
  • Разбиране, партньорство и подкрепа.