ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

  • Дневна;
  • Дистанционна;
  • Самостоятелна.