ОРГАНИЗАЦИЯ

  • Целодневна - от 8:00 до 17:00 часа;
  • Полудневна - от 8:00 до 14:30 часа;
  • Транспорт в чертите на града - по желание;
  • Участие в творчески школи и спорт по желание.