ОРГАНИЗАЦИЯ

  • Целодневна - от 8:30 до 17:00 часа;
  • Полудневна - от 8:30 до 15:00 часа;
  • Транспорт в чертите на града - по желание;
  • Участие в творчески школи и спорт по желание.