ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Първи прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец март;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 8-ми април от 10:00 ч.
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до края на месец април;
  • Сключване на договор за обучение - до 16-ти май;
  • С приоритет се приемат децата, завършили четвърти клас в Частно езиково училище "Малкият принц".

Втори прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец май;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 10-ти юни от 10:00 ч.
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 17-ти юни;
  • Сключване на договор за обучение - до края на месец юни.