ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Първи прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 27-ми март от 14:00 ч. Запишете се сега ТУК
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 5-и април;
  • Сключване на договор за обучение - до 10-и април.
  • С приоритет и финансова отстъпка се приемат децата, завършили четвърти клас в Частно езиково училище "Малкият принц", както и ученици с братя и сестри в детската градина, училището и гимназията.
  • Ценим препоръките от семейства на наши възпитаници.

Втори прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 19-и юни от 14:00 ч. Запишете се сега ТУК
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 20-и юни;
  • Сключване на договор за обучение - до края на месец юни.

Изпитът по математика включва задачи от учебното съдържание на IV клас.
Изпитът по английски език е тест за определяне нивото на владеене на езика от кандидата.
Продължителност на изпитите: 60 минути.