ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Първи прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец март;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 11-и април от 10:00 ч.
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 14-и април;
  • Сключване на договор за обучение - до края на месец април;
  • С приоритет и финансова отстъпка се приемат децата, завършили четвърти клас в Частно езиково училище "Малкият принц" както и ученици с братя и сестри в детската градина, училището и гимназията;
  • Ценим препоръките от семейства на наши възпитаници.

Втори прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец май;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 8-ми юни от 10:00 ч.
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 16-и юни;
  • Сключване на договор за обучение - до края на месец юни.

Изпитът по математика включва задачи от учебното съдържание на IV клас.
Изпитът по английски език е тест за определяне нивото на владеене на езика от кандидата.
Продължителност на изпитите: 60 минути.