На основание заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12.04.2020 г. вкл. още тук

Подреждане на галерията по:
Брой колони:
Силвия Панайотова 3Б
Силвия Панайотова 3Б
Александра Спасова IV
Александра Спасова IV
Марго Дралчева 3Б
Марго Дралчева 3Б
Никола Христов 2А
Никола Христов 2А
Татяна Маргитина 2Б
Татяна Маргитина 2Б
Пламена Георгиева 2Б
Пламена Георгиева 2Б
Елица Светославова 2А
Елица Светославова 2А
Елица Светославова 2А
Елица Светославова 2А
Тодор Гаргов 1А
Тодор Гаргов 1А
Анжелика Павлова 2А
Анжелика Павлова 2А
Екатерина Брайрли 2А
Екатерина Брайрли 2А
Наталия Ярева 3Б
Наталия Ярева 3Б
Катерина Стайкова 3А
Катерина Стайкова 3А