• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

С поглед в бъдещето

Мисловни карти - Частно езиково училище "Малкият принц"

Учениците ни доказват уменията си в 21 век. Страната ни е в Топ 3 на държавите в Европа с най-голям растеж в IT сектора.

На първата Национална конференция на иновативните училища Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че 150 училища в България вече внедряват и използват виртуална реалност и обучение „в облака“. С право тези училища са определяни като иновативни. За учениците от ЧОУ „Малкият принц“ и IT Гимназия „Екзюпери“, обаче, това не е иновация, а ежедневие от десетилетие насам. Ето защо решихме да погледнем в бъдещето и да подготвим учениците си за реализация в 21 век, да работим за изграждане на умения, които са им необходими след завършване на училище. Това е целта на иновация „Креативност и Комуникация“ и „СуперУм“, с които се представи екипът на проведената конференция. Подкрепяме и развиваме у тях умения за учене и прилагане на знанията в реалността, висока емоционална интелигентност, креативно и критично мислене, умение за решаване на сложни проблеми.

Защо прилаганите иновации са полезни за учениците? Възпитаниците на ЧОУ „Малкият принц“ и IT Гимназия Екзюпери:
Имат изградено отношение на доверие. Те са лоялни, изразяват благодарност.
Адаптират се лесно към изискванията на съвременния живот. Те имат гъвкаво мислене, не се страхуват да направят избор и да вземат решения.
Поемат отговорност. Умеят да работят в екип, уважават взаимността и приятелството.
Имат трайни знания, изградени умения за учене, които продължават да усъвършенстват и след завършване на училище, през целия си живот.
Те са творци. Самостоятелно работят за личното си духовно израстване, реализират стремежа си за личностно развитие.