Творчески школи - Частно училище "Малкият принц"

Мотивация, страст, провокиране на изследователския дух за откриване, пресъздаване и творчество. Развитие на когнитивни способности и умения за учене и преследване на цели. Създаване на нови приятелства и умения за общуване. Богата палитра от възможности за разгръщане на потенциални заложби и способности на деца и младежи.

Дайте шанс на Вашето дете за вълнуващи срещи с учителите експерти, творци на Частно езиково училище „Малкият принц”, за да обогатяват, надграждат и развиват личностния си потенциал, забавлявайки се в креативна среда! Вдъхновената, целенасочена, системна работа гарантира успехите на Вашето дете! Заповядайте на творческо пътешествие с "Малкият принц"!

Школи за учениците от начален етап:

 • Състезателна математика - ръководител Ваня Иванова
  Предизвикателството да решаваме заедно набор от 650 състезателни задачи в различни направления - естествени числа, логически задачи, геометрични задачи, мерни единици и още… Прилагаме различни подходи и обяснения на стъпките за решаване на състезателни задачи. Възпитаваме упоритост, постоянство, организираност, воля и характер за успешно представяне в национални и международни състезания.
 • Scratch и Роботика с LEGO с ръководител Тодор Янков
  В школата се развиват знания и умения в три направления - програмиране, роботика и презентация. В направление Програмиране се разработват анимирани истории или игри за участие в националните състезания по информационни технологии. В категория Роботика се конструират роботи и се програмира тяхното поведение според изискванията на поставената мисия. Учебният план е съобразен с възрастовите особености, както и със стандартите утвърдени от MIT и FLL.
 • Вокална група с ръководител Емил Тачев
  Създаване и развитие на певчески навици за участие в група и солово изпълнение. Овладяване спецификата на стилово разнообразие от детски песни, фолклор, мюзикъли и др. Незабравими сценични изяви и участия в конкурси.
 • Модерен балет с ръководител Полина Добрева
  В школата за модерен балет развиваме правилна стойка и грациозна походка на младите госпожици. Работим за пластичност и гъвкавост на тялото. Развиваме качества на личността - отговорност, самодисциплина, увереност и самочувствие, работа в екип. Учим различни стилове танци, като предаваме изразителност и характер чрез движения и атрактивни костюми. Имаме множество призови места от участието ни в конкурси, концерти, фестивали, състезания на национално и световно ниво.
 • Фолклорни танци с ръководител Енчо Боев
  Запознаваме детето с магията на българския фолклор, традиции, неравноделни ритми и народни танци от различни фолклорни области. Създаваме отношение към българските корени, бит и традиции, красотата на българската шевица, с уважение и признание към миналото за достойно посрещане на бъдещето. Обучението по народни танци способства за по-добра координация и двигателни умения у децата, развива дясното полукълбо на мозъка. Допринася за по-високо ниво на интелигентност, отлично развитие на творческия компонент, интуицията, способността за вземане на иновативни решения.
 • Изобразително изкуство с ръководители Марина Маринова и Ренета Павлова
  Школа за развитие естетическия усет за възприемане на образци от изобразителното изкуство и пресъздаване на образи и картини графично, в цветове и багри, смесена техника, които вълнуват и стимулират младите дарования за творчески изяви. С лекота децата овладяват различни изобразителни умения, усет за композиция и перспектива, техники за работа с темперни бои, акварел, пастел… Детските творби се представят в изложби и каталози, печелят множество награди.
 • Пластика и декоративно-приложни изкуства с учителка Ваня Николова.
  Изкуства, чиито произведения притежават високи художествени качества. Потапяйки се в света на изкуството, използваме различни материали (глина, текстил), усвояваме тяхното обработване и се докосваме до народните занаяти. В школата развиваме своята сръчност, естетически вкус и фантазия, създаваме истински шедьоври.
  С творбите участваме в проекти, конкурси и позиционираме в изложби. Детското изкуство е най-истинското художествено творение.
 • Пиано с ръководител Матена Христова
  Индивидуални уроци- празник за сетивата на децата с отношение към музиката и желание за овладяване тайните на изпълнителското изкуство. Откриваме и развиваме музикалните способности. Създаваме полезни навици за концентрация, будна мисъл и внимание. Развиваме музикално-емоционална отзивчивост и изпълнителски талант. Наши деца имат изяви в различни национални музикални формати като: „България търси талант“, „X фактор“, Гласът на България, като и на международни конкурси.
 • Шах с ръководител гросмайстор Минко Шишков
  Интелектуална дейност за развитие на внимание, концентрация и стратегическо мислене в помощ на когнитивното и личностно развитие на децата. Създаваме млади шахматни надежди за участия в състезания за изяви и лично удовлетворение.
 • Спорт с ръководител Тодор Джуров
  Малките спортисти изграждат, ценни двигателни умения и позитивно отношение към физическите занимания, като овладяват елементи от колективни спортни игри. Възпитаваме спортсменски дух, настойчивост, воля и характер.

Форма за записване
График на школите

За ученици от прогимназиален етап:

 • Математика с ръководител Десислава Гургурова
  Предложение към ученици от V и VII клас за подобряване на математическите компетенции и целенасочена подготовка за НВО. Целта е учениците да проверяват, упражняват и надграждат своите знания и умения в творческа и конкурентна среда, да анализират и контролират собственото темпо на работа и постижения. Кандидат-гимназистите ще допълват и усъвършенстват своите математически способности, ще придобиват увереност в прилагането на знанията чрез системна работа и целенасочени упражнения. Трениране на системност, постоянство, самостоятелност в подготовката, а заедно с това и психическа устойчивост.
 • Български език и литература - подготовка за НВО с ръководител Диляна Димитрова
  Предлагаме интензивен преговор на учебния материал, затвърждаване уменията, придобити в часовете по БЕЛ, решаване на тестове по модел НВО.
 • Английски език с ръководител Ани Иванова
  Заниманията в школата по английски език са насочени към подготовка за изпитите на Кеймбридж - Key, Preliminary и First (съответно нива А2+, В1 и В2 по Общата европейска езикова рамка). Групата се определя от нивото на ученика, а не от класа в училище. За разлика от изпитите Young Learners - Starters, Movers, Flyers, за тези нива няма възрастови ограничения. Работим по формата на изпита: типове задачи, стратегии за справяне, пробни изпити с допълнителни обяснения и упражнения при нужда.
 • Френски език с ръководител Катерина Трифонова
  В пети клас занятията са подходящи както за изучаващи вече езика в училище, така и за напълно начинаещи. Под формата на игри и разнообразни дейности се упражнява допълнително взетия през седмицата учебен материал и се надгражда. За шести и седми клас занятията са по формата на изпита за езиков сертификат DELF Scolaire et Junior, нива А1 и А2 по общата европейска езикова рамка. Предлагаме целенасочена подготовка за явяване на изпити за февруарска или юнска сесия.
 • Руски език с ръководител Марина Тодорова
  Предложение към учениците от V клас за продължаване на работата по езикови компетенции за овладяване на руски език на ниво А1. В занимания по руски език се използва богата гама от интерактивни методи, технологии за развитие, многостепенна диференциация, проектни изследователски дейности, активни форми за обучение на руски език.
 • Информационни технологии с ръководител Тодор Янков
  В школата се провежда разработка на интерактивни проекти, съчетаващи знания и умения по програмиране и компютърна графика за участие в утвърдения от МОН календар за национални състезания по информационни технологии. В курса на обучение се включват: Модул Роботика с EV3; Модул Визуално програмиране; Модул Компютърна графика; Модул Web програмиране; Модул Презентация Модул Visual Basic.
 • Изобразително изкуство с ръководител Марина Маринова и Ренета Павлова
  Школата провокира интерес към именити художници, уникални творби и шедьоври на изкуството. Развива естетическия усет и добър вкус за възприемане на образци от изобразителното изкуство и пресъздаване на образи и картини с лично отношение. С лекота децата овладяват различни изобразителни умения, усет за композиция и перспектива, техники за работа с темперни бои, акварел, пастел, графика и линогравюра… Качествените художествени материали стимулират младите дарования за вдъхновен творчески процес, участие в проекти, изложби, конкурси и каталози. Наградите са наша привилегия!
 • Пластика и декоративно-приложни изкуства с учителка Ваня Николова
  Изкуства, чиито произведения притежават високи художествени качества. Потапяйки се в света на изкуството, използваме различни материали (глина, текстил), усвояваме тяхното обработване се докосваме и до народните занаяти. В школата развиваме своята сръчност, естетически вкус и фантазия, създаваме истински шедьоври. С творбите участваме в проекти, конкурси и позиционираме в изложби. Детското изкуство е най-истинското художествено творение.
 • Вокална група с ръководител Емил Тачев
  Създаване и развитие на певчески навици за участие в група и солово изпълнение. Овладяване спецификата на стилово разнообразие от детски песни, фолклор, мюзикъли и др. Незабравими сценични изяви и участия в конкурси.
 • Модерен балет с ръководител Полина Добрева
  В школата за модерен балет се надграждат качествата придобити в по-ранен етап - правилна стойка и грациозна походка, пластичност и гъвкавост и хармонично развитие на тялото на младите госпожици. Развиваме качества на личността - отговорност, увереност, самочувствие и самодисциплина, работа в ансамбъл. Учим различни стилове, като предаваме изразителност на характерните танци чрез движения, пластика и атрактивни костюми. Имаме множество призови места от участието ни в конкурси, концерти, фестивали, състезания на национално и световно ниво.
 • Фолклорни танци с ръководител Енчо Боев
  Запознаваме детето с магията на българския фолклор, традиции, неравноделни ритми и народни танци от различни фолклорни области. Създаваме отношение към българските корени, бит и традиции, красотата на българската шевица, с уважение и признание към миналото за достойно посрещане на бъдещето. Обучението по народни танци способства за по-добра координация и двигателни умения у децата, развива дясното полукълбо на мозъка. Допринася за по-високо ниво на интелигентност, отлично развитие на творческия компонент, интуицията, способността за вземане на иновативни решения.
 • Театър “Б 612” с ръководител Катя Димова, магистър по режисура за драматичен театър
  Никой не се ражда със стил или глас. Знанието „кои сме“ не ни е дадено. Търсим се чрез другите. Учим се чрез имитация. Имитация като социална практика и първата е Играта. Номо ludens. Театралното пространство е творческата лаборатория на Играещия Човек. От препълнения театрон в чест на Дионис, през притихналата тълпа, заслушана в песента на странстващия аед Омир, през възторжения възглас на публиката в театър „Глобус“ на Шекспировото „Този свят е сцена, където всички хора са актьори...“ до днес, Театралната игра и Драматургичният текст са живототворящи. Осмислят ни. Провокират и предизвикват да споделяме с другите, за да бъдем истински видени, да бъдем хората, които другите си струва да познават, да отдаваме внимание, уважение и признание на чуждите постижения, да мислим за процеса, не за резултата, да не чакаме да разберем кои сме, за да започнем... да Творим...
  “Креативността не е талант. Тя е начин на действие.”
  Джон Клийз
 • Баскетбол с ръководител Тодор Джурови
  Чрез спорта ние укрепваме здравето и обогатяваме двигателната култура на учениците. Изграждаме морално-волеви и нравствено-етични норми на поведение. Формираме качества като търпимост, толерантност и уважение към другия. Формираме траен интерес към баскетбола и любов към спорта.
 • Шах с ръководител гросмайсторът Минко Шишков
  Интелектуална дейност за развитие на внимание, концентрация и стратегическо мислене в помощ на когнитивното и личностно развитие на децата. Създаваме млади шахматни надежди за участия в състезания за изяви и лично удовлетворение.

Форма за записване
График на школите