Материална среда в Училище в Училище "Малкият принц"
След нас:

Материална среда

Частно училище "Малкият принц" се намира на територия с големина от 50 декара в границите на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Децата са защитени от негативни влияния на социалната среда, като е осигурен строг пропускателен режим и охрана за спокойствие и удовлетвореност на родителите.

Учебният комплекс разполага с:

  • Озеленен двор;
  • Спортно игрище;
  • Медицинско наблюдение;
  • Транспорт от дома до училище и обратно;
  • Библиотека;
  • Компютърен кабинет;
  • Специализиран пропускателен режим.

Децата са поставени в условия на домашен комфорт, обградени от много грижи и обич, се възпитават в личности - мислещи, знаещи, можещи.