Със заповед на Кмета на Община Варна учебните занятия се преустановяват от утре, 22 януари (вторник) до 29 януари (вторник) - включително. Детската градина ще работи с непроменено работно време.

  • Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • icon Видео архив
  • Академия за родители
Видео Канал Малкият принц в YouTube
След нас:

Мисловни карти

Мисловни карти - Частно езиково училище "Малкият принц"

Мисловните карти като метод подпомагат способностите на мозъка за планиране, организиране и запаметяване. Основават се на използването на нелинейното, радиално мислене.

Синхронизират работата на лява и дясна хемисфера. По този начин съдействат и за разкриване на творческия потенциал.Мисловните карти са част от стратегията за развиване капацитета на ума и потенциала за запомняне на учениците, според "Образователен модел "Малкият принц".

Ценното при тях е онагледяването на идеи и създаването на мрежа от асоциации. Учениците от 4 клас разучаваха и внедряваха този метод в продължение на три учебни години.

Първоначално използваха мисловни карти, които учителят е създал, в хода на обобщителните уроци и в тези за нови знания. Започнахме от "четене" по мисловната карта и възпроизвеждане на текст.

Следващата стъпка бе дописването на части от мрежата на мисловните карти. Развиваното умение за откриване на ключови думи и изрази, заедно с използването на образи, символи, пиктограми, доведе и до третата стъпка - самостоятелното създаване на мисловни карти/ откриване и записване на ключова дума, добавяне на нова дума, свързването и с ключовата и т.н./

Учениците споделят, че чрез мисловните карти учат по-лесно уроците си, защото запомнят с лекота. С удоволствие създават свои мисловни карти по теми от областта на математиката, българския език, човекът и природата, човекът и обществото. Чрез тях надхвърлят обема информация от учебника, разширяват познанията си по темата, асоциират, творят.

Подобни събития