• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

Мисловни карти

Мисловни карти - Частно езиково училище "Малкият принц"

Мисловните карти като метод подпомагат способностите на мозъка за планиране, организиране и запаметяване. Основават се на използването на нелинейното, радиално мислене.

Синхронизират работата на лява и дясна хемисфера. По този начин съдействат и за разкриване на творческия потенциал.Мисловните карти са част от стратегията за развиване капацитета на ума и потенциала за запомняне на учениците, според "Образователен модел "Малкият принц".

Ценното при тях е онагледяването на идеи и създаването на мрежа от асоциации. Учениците от 4 клас разучаваха и внедряваха този метод в продължение на три учебни години.

Първоначално използваха мисловни карти, които учителят е създал, в хода на обобщителните уроци и в тези за нови знания. Започнахме от "четене" по мисловната карта и възпроизвеждане на текст.

Следващата стъпка бе дописването на части от мрежата на мисловните карти. Развиваното умение за откриване на ключови думи и изрази, заедно с използването на образи, символи, пиктограми, доведе и до третата стъпка - самостоятелното създаване на мисловни карти/ откриване и записване на ключова дума, добавяне на нова дума, свързването и с ключовата и т.н./

Учениците споделят, че чрез мисловните карти учат по-лесно уроците си, защото запомнят с лекота. С удоволствие създават свои мисловни карти по теми от областта на математиката, българския език, човекът и природата, човекът и обществото. Чрез тях надхвърлят обема информация от учебника, разширяват познанията си по темата, асоциират, творят.