• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

Умението за самостоятелно учене

Умението за самостоятелно учене - Частно езиково училище "Малкият принц"

Как да преподаваме със затворена уста и да развиваме уменията за учене на учениците?

Как децата да развият дигитална грамотност, критично и креативно мислене, решителност и умения за решаване на сложни проблеми, да се учат на сътрудничество и взаимодействие с другите? Това са само част от въпросите, отговори на които намираме в Образователния модел „Малкият принц“.

Техниката за самоорганизирано учене SOLE е харесвана от учители и ученици, тъй като позволява интердисциплинарен подход – докато проучват тема по определена учебна дисциплина, учениците рисуват, развиват дигитални и езикови умения, проявяват своята креативност, работят в екип.

Водени от собствената си любознателност, 3б и 5а клас, подкрепяни от своите учители, използват SOLE в подготовката си по учебния предмет “Човекът и природата“. „Коя е най-голямата заплаха за планетата Земя в момента?“ бе Големият въпрос, на който децата търсиха отговор.

Вече опитни в използване на метода, те следваха стъпките и си припомниха правилата за провеждане на SOLE. Самостоятелно се разделиха на екипи, като всяка група разполагаше с дигитални устройства. С помощта на брейнсторминг бяха изведени ключовите думи, които учениците да използват в своето търсене.

Във всяка група учениците разпределиха ролите помежду си, - търсене на информация, филтриране на най-важното, трети записваше текста, друг рисуваше, а за презентиране на своите открития децата поеха обща отговорност. За двадесет минути самостоятелно проучване, участниците записаха много подвъпроси, водеха дискусии, спореха, разсъждаваха...

Учителите наблюдаваха процеса, съдействаха при необходимост, насърчаваха и си водеха бележки. Всеки екип създаде свой уникален отговор и след изтичане на определеното за работа време групите презентираха своите изводи и открития в кратки изложения и красиви цветни рисунки.

В последните 10 мин. от часа, при направената рефлексия, в атмосфера на доверие, учениците споделиха как се чувстват, кое е било най-интересно и кое – най-трудно, кои от избраните ключови думи използваха, какво научиха от целия процес, какво биха променили следващия път…

Децата се разделиха с пожелание за скорошни и по-чести срещи за екипна работа с метода SOLE.