bgzh-CNendekkrutrukuz

С радост в първи клас!

01Мар2018

С радост в първи клас!

 10500  

5 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 гласа)
С радост в първи клас! - Частна детска градина "Малкият принц"

В месеца за подаване на документи за прием в първи клас, се обръщаме с въпроси към учителите, подготвящи бъдещите ни първокласници.

Как мотивирате децата с радост да прекрачат прага на училището?
Какви знания, умения, качества и компетенции ще са им необходими в „раницата”?

Учителка Елица:

За да предизвикаме радостно очакване на първия, най- светъл и незабравим учебен ден, е много полезно да запознаем бъдещите първокласници с новата учебна среда и хората, с които им предстои да общуват.

Чудесно е, че в нашата образователна структура - детска градина и училище “Малкият принц”, и гимназия “Антоан дьо Сент-Екзюпери“, имаме възможност да осъществим приемственост в стила на общуване, ценности и педагогическо взаимодействие с деца и ученици.

Вълнуващи са посещенията и участията на децата в реален учебен час в първи клас, които са незаменим стимул и мотивация за овладяване на специфичните умения за ограмотяване - четене, писане. Съвместните събития с учениците провокират децата към самонаблюдение и самоконтрол на поведение и общуване.

В подготвителните групи децата развиват своята увереност, овладяват знания, умения и специфична подготовка, която е необходима за първи клас. Могат свободно да разгърнат своите интереси, възможности, интелектуален и творчески потенциал.

Ние даваме свобода на избора и широки възможности за стимулиране на инициативата, желанието и готовността за учене.

Учителка Ивелина:
Четвъртата година от предучилищния период на детето е важна и определяща, както в емоционално-волево отношение, така и в интелектуално-психологическо. Детето осъзнава чрез общуване, в процес на придобиване на нови знания и отговори на неговите постоянни въпроси, полезността от това да учиш.

Организираме среда за работа, обусловена от принципите за толерантност и етичност във взаимоотношенията, приятелство, учене и игра. В тази творческа среда в която, динамично се редуват разнообразни дейности и интерактивни методи, провокираме детския познавателен интерес.

Учителко Ани, защо според вас е важно да развиваме не само детското въображение, а и мисленето?
Развитието на детското мислене е важен момент от подготовката за училище. Ежедневно създаваме възможности на децата за анализ, сравнение, диференциране, синтез, развиваме потенциала на всяко дете с поставени въпроси, над които то мисли и изразява своето отношение и познание за света, който го заобикаля. Знанията на децата са трайни, когато са осмислени, преживяни и изразени в разнообразни дейности. Провокираме детската наблюдателност и креативност чрез игри, забавни задачи, познавателни енциклопедични знания, съответстващи на тяхната детска природа.

Учителко Ваня, как подготвяте децата за ограмотяване в първи клас?
Езиковата култура и компетентност на децата е една от нашите най-важни задачи. Когато едно дете се изразява добре, има богат речник, говори граматически правилно, то е щастливо и разбрано, а с това расте и неговият познавателен интерес, грамотност… и успехите не закъсняват.

В детската градина децата могат и обичат да разказват приказки, разкази, да рецитират стихотворения, да драматизират, да творят, като в творческите им занимания често се раждат измислени от тях римушки, гатанки, приказки. Речевия творчески процес носи радост, забавление и удовлетвореност от резултатите. В детската градина е разработена система за ограмотяване, съобразена с възможностите на децата от 3 до 6 години, според методиката на Глен Доман. Езиковите игри постепенно развиват способността за четене на думи, изрази, свързан текст, което носи особена радост и удовлетвореност на бъдещите първокласници.

Любовта към книгата и четенето е провокирана от учители и родители, защото вярваме, че:
„Ако искате едно дете да е интелигентно, четете му приказки’’ Ал. Айнщайн

Приоритетно за децата в подготвителна група е развитието на логическото мислене, като предпоставка за успешно справяне с материала в начална степен по математика. Заниманията по математика преминават в познавателни игри за групиране, откриване на геометрични фигури, измерване и словесни забавни задачи.

Учителко Веси, как надграждате задължителните стандарти по математика чрез работата в школите за подготовка на бъдещите първокласници?
Организираме за децата сугестопедична школа „Супер памет”, чиято цел е развитие на детското мислене, памет, активен речник и повишава тяхната мотивация за предстоящата учебна дейност в училище. Сугестопедична школа „Забавна математика” спомага за съзряване на детското математико-логическо мислене. Създава оптимални условия за изява и развитие на всяко дете, стимулира развитието на умствените операции. Вече 12 години ежегодно провеждаме математическо състезание „Малкият принц“, където децата от подготвителните групи могат да реализират на практика своите математически знания и умения, и да премерят сили със свои връстници от цялата страна.

Емилия Янкова - мениджър в “Малкият принц”:
В учебните и творчески дейности нашата цел е да възпитаваме самостоятелност, която е нужна, за да се справят децата с предстоящите задачи, да вземат решения и да носят отговорност за тях. Постепенно разширяваме кръга от дейности, така децата се научават да работят съблюдавайки правила, да се развиват като мотивирани личности и да виждат резултата от труда си, а също и да следват своите лични цели и отговорности. Поздравления за осъществената приемственост и съвместни дейности между детска градина и училище.

С удовлетворение от днешния разговор, изразявам своята увереност в успешната подготовка на юбилейният випуск на частна детска градина ,,Малкият принц“.
Скъпи колеги, желая Ви с любов и творческо вдъхновение да подготвите нашите бъдещи първокласници!
Уважаеми родители, пожелавам Ви с безусловна обич, търпение и категорична взискателност да подкрепяте детското израстване!
Мили деца, с любопитство и любознателност пътешествайте в света на науката и знанието...
Сбъдвайте своите мечти!
Интервюто води Ивета Харизанова

С радост в първи клас! - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Предстоящи събития

 • 20 Апр 2024
  XVIII Математическо състезание "Малкият принц" Цял ден

 • 23 Апр 2024
  Родителска среща - 12А и 12Б клас от 17:00ч. до 18:00ч.

 • 30 Апр 2024
  Национално финално състезание на СБНУ Цял ден

  Състезание на СБНУ за ученици спечелили максимален брой т. от 2 или повече състезания.

 • 20 Апр - 01 Май
 • 01 Май - 10 Май
 • 10 Май - 18 Май
 • 20 Май - 26 Май
 • 27 Май - 01 Юни
 • 10 Юни - 13 Юни
 • 14 Юни - 20 Юни
 • 20 Юни - 28 Юни