Математическо състезание "Малкият принц" 2017

4.8181818181818 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.82 (22 гласа)
Математическо състезание "Малкият принц" 2017 - Частно училище "Малкият принц"

На 29 април, от 10:00 до 12:00 часа, ще се проведе eдинадесетото издание на Математическо състезание „Малкият принц” под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.

XI Математическо състезание
"Малкият принц"
под егидата на РИО-Варна
и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Празникът за любителите на математическите знания се провежда за деца от Подготвителни групи/класове и ученици І – ІV клас за учебната 2016-2017 година

За записване в състезанието ще се регистрират и участници, и придружители тук.

Цели на състезанието

  • Предоставяне на условия за интегриране знанията на учениците по всички изучавани предмети, за решаване на познавателни проблеми с математически способи.
  • Създаване подкрепяща среда за проявление на математически заложби и творчески потенциал на децата, мотивираща детската любознателност и интереси към света на знанието и науката.
  • Практическото приложение на математически знания в индивидуална изява на креативност, логика и математически способности на деца и ученици.
  • Откриване на даровити деца с високо ниво на умения за възприемане, осмисляне, и творческо възпроизвеждане на учебно съдържание.
  • Насърчаване и стимулиране на математически таланти в специализирани творчески школи за личностно развитие и утвърждаване.

Формат на състезанието

Задачите са съобразени с изучаваното към момента учебно съдържание по математика и са обединени тематично. Те са подготвени от действащи учители от предучилищна и начална училищна степен. Задачите изискват самостоятелно решение, като част от тях включват свободен отговор чрез аргументация. Определени задачи имат подусловия.

Регламент

Регламент за участие в Математическо състезание „Малкият принц”

I. Условия за участие в Математическо състезание „Малкият принц”:
1. Деца и ученици от подготвителна група/клас, и I – IV клас за учебната 2016-2017 година.
2. Попълнена регистрационна карта и внесена такса в административния офис на училището.
II. Дата и място на провеждане:
29 април 2017 г. /събота/, от 10.00 до 12.00 часа
Частно училище и детска градина „Малкият принц”,
гр. Варна, ул. Васил Друмев, № 73, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”
тел: 052 300 514
III. Регистрация и записване:
от 6 март до 25 април 2017 г., от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в административния офис на училището на адрес: бул. Княз Борис І, №115, Дворец на културата и спорта – Вход 1, офис 301, тел 052 302 924.
1. Онлайн регистрация или регистрация на място.
2. Внасяне на такса за участие - 10 лева и получаване на състезателен номер.
IV. Организация в деня на състезанието:
09:30 – 10:00 Посрещане и пропускане на участниците (само децата от Подг. групи/класове с придружител) на КПП на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.
10:00 - 10:30 Разпределяне на участниците по сгради и зали.
10:30 – 12:00 Провеждане на състезанието.
12:00 – 12:30 Изпращане на участници и придружители.
V. Необходими документи в деня на състезанието:
1. Отрязък от регистрационната карта, със състезателен номер на участника.
2. Ученическа лична карта или бележник за учениците от I до IV клас.
VI. Обявяване на резултатите и награждаване:
1. Резултатите ще бъдат публикувани на страницата на училището: www.TheLittlePrinceSchool.com 10 май 2017 г.
2. Връчване наградата на «Малкият принц» и награждаване на призови места – 30 май 2017 г.
Предвидени са награди за посещаване на Лятно училище "Малкият принц" и ваучери за школите "Фоточетене", "Суперпамет", "Интелект", "Мозъчни карти"
VII. Разпространяване на информация от свързаните събития:
1. Математическо състезание “Малкият принц” е събитие, с висок обществен и социален интерес. Всички снимки, клипове и изображения на участниците ще бъдат използвани за популяризиране на организацията, провеждането и награждаването на състезателите.
2. Задачите, резултатите, наградените и отличените участници, както и всичко свързано със събитията около състезанието ще бъдат разпространени чрез следните комуникационни канали:

Заповядайте на празника на детската креативност, логическото мислене и творческото въображение!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Регистрация за участие

Задачи

Задачи и отговори от Математическо състезание „Малкият принц”

Задачи и отговори от 2016г.
Задачи и отговори на подготвителен клас
Задачи и отговори на първи клас
Задачи и отговори на втори клас
Задачи и отговори на трети клас
Задачи и отговори на четвърти клас

Задачи и отговори от 2015г.
Задачи и отговори на подготвителен клас
Задачи и отговори на първи клас
Задачи и отговори на втори клас
Задачи и отговори на трети клас
Задачи и отговори на четвърти клас

Задачи и отговори от 2014г.
Задачите на подготвителен клас

Задачите на първи клас
Задачите на втори клас
Задачите на трети клас
Задачите на четвърти клас

Задачи от 2013г.
Задачите на подготвителен клас
Задачите на първи клас
Задачите на втори клас
Задачите на трети клас
Задачите на четвърти клас

Задачи от 2012г.
Задачите на подготвителен клас
Задачите на първи клас
Задачите на втори клас
Задачите на трети клас
Задачите на четвърти клас

Задачи от 2011г.
Задачите на подготвителен клас
Задачите на първи клас
Задачите на втори клас

Задачи от 2010г.
Задачите на подготвителен клас
Задачите на първи клас
Задачите на втори клас

Задачи от 2009г.
Задачите на подготвителен клас
Задачите на първи клас
Задачите на втори клас

Регистрация

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Детето ми няма навършени 6 години, може ли да участва?

Да, може. Вие като родител преценявате дали детето Ви ще се справи със задачите, които са разработени върху учебното съдържание за Подготвителен клас/група - 6 годишни.

Детето ми не може да чете, как ще прочете условията на задачите?

На децата от Подготвителен клас/група, условията на задачите се четат от квестора в стаята. Задачите се четат една по една. Прочитат се веднъж бавно и отчетливо, за да се запознаят децата със съдържанието на задачата. След това се прочита още веднъж, отново бавно и отчетливо и се дава време за решаване. След като всички деца дадат знак, че са приключили със задачата, тя се чете трети път за проверка и едва тогава се преминава към следващата задача.

Какво трябва да се носи на самото състезание?

За участие в състезанието, е необходимо да се представи състезателния номер, който сте получили след регистрацията. Учениците от I до IV клас представят и ученическа лична карта или бележник за легитимация. За решаване на задачите е необходим само и единствено химикал. Работа с молив не се допуска, тъй като участниците са малки, и може да забравят след това да омастилят написаното от тях. Апарати за трапезна вода има на всеки етаж в училището и детската градина.

Мога ли да се регистрирам само онлайн?

Записването за участие в състезанието е разпределено в два етапа: регистрация /онлайн или в административния офис/ и заплащане на такса участие /в административния офис или по банков път/. Регистрирането онлайн не означава автоматично получаване на състезателен номер. За да получите състезателен номер, е необходимо да заплатите таксата за участие.

Регистрирах се онлайн, какво трябва да направя, за да получа състезателен номер?

След направена регистрация, всеки регистриран онлайн участник получава кратък e-mail с инструкции за следващите стъпки. Можете да заплатите таксата в административния ни офис, където ще получите веднага състезателен номер или по банков път, като е необходимо да изпратите копие на платежното, след което по e-mail ще получите състезателен номер. Състезателният номер трябва да бъде представен в деня на състезанието - може да бъде разпечатан, или представен видимо на мобилно устройство /смартфон, таблет и др./

Мога ли да регистрирам детето си или да заплатя в деня на състезанието.

Не. Математическо състезание “Малкият принц” е събитие с висок обществен интерес и многобройни участници. За да осигурим ефективна организация, ни е необходимо време за подготовка и разпределяне на участниците. Крайният срок за регистриране и заплащане на такса участие е обявен в регламента.

Детето ми си загуби /забрави си състезателния номер. Какво да правя?

Всички регистрирани участници, получили състезателен номер се съхраняват в нашата база данни. Копие от състезателния номер може да бъде изпратен на посочения в регистрацията e-mail. Ако не намирате състезателния номер в деня на състезанието, ще направим проверка, за да допуснем участника. Предвид многобройните участници, може да се наложи да изчакате, за да бъдете допуснати до състезанието.

В колко часа трябва да доведа детето си за състезанието?

Състезанието за ученици от I до IV клас започва в 9:00 часа. Посрещането и пропускането на учениците започва в 8:30 часа. По-ранният час на идване не ви гарантира по-ранно влизане, нито заемане на по-добри места. Всички участници са разпределени предварително и заемат местата си в залите не по-рано от 8:50 часа. Вашето пристигнете преди 8:30 часа, нарушава установения пропускателен режим на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, което не е желателно.

Състезанието за деца от Подготвителни групи/класове започва в 11:00 часа. Посрещането и пропускането на деца и родители започва в 10:00 часа. По-ранният час на идване не ви гарантира по-ранно влизане, нито заемане на по-добри места. Всички участници са разпределени предварително и заемат местата си в залите не по-рано от 10:45 часа.

С колко време за решаване на задачите разполагат децата?

За децата от Подготвителен клас/група, времетраенето на състезанието е 60 минути, с начало - момента на започване на прочита на първата задача. За учениците от I до IV клас състезанието продължава 90 минути.

В колко часа свършва състезанието и кога да взема детето си?

Състезанието започва в 9:00 часа за учениците от I до IV клас. Един час след началото, състезателите не напускат залите. След този час, ако има готови ученици, се комбинират в групи и изчакват извеждането им от сградата до КПП на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” от дежурен квестор.

Децата от Подготвителните групи/класове се извеждат заедно, след приключване на всички състезатели до паметника на Вапцаров в 12:00 часа.

Не съм родител, а учител на група ученици, желащи да участват в състезанието. Мога ли да регистрирам няколко участника?

Да, учители и класни ръководители могат да регистрират по няколко участници. Важно е да се отбележи кой придружава децата в деня на състезанието. Ако желаете, може да свържете с нас по e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или телефон 052300514, за да обсъдим подробностите по организацията.

Регистрирах детето си, но няма да може да вземе участие, може ли таксата за участие да ми бъде върната?

Да, таксата за участие може да бъде върната, в случай на заболяване на детето, или други уважителни причини. Моля, да се свържете с финансово-счетоводния отдел на 052302924, за да уточните подробностите.

Детето ми си забрави.../шапка, връхна дреха, телефон, друго/ в залата, как мога да го взема обратно?

Организаторите на Математическо състезание “Малкият принц” не носят отговорност за личните вещи на състезателите. С оглед възрастта на участниците, препоръчваме на родителите да не предоставят мобилни устройства по време на състезанието. След приключване на събитието, забравени вещи ще бъдат налични от първия работен ден след състезанието, в административния ни офис в Двореца на културата и спорта, офис 301, тел. за връзка: 052302924.

Детето ми е загубило/забравило сертификата за участие, как мога да го взема?

Всеки състезател в Математическо състезание “Малкият принц” получава сертификат за участие в деня на състезанието. Ако сертификатът е забравен в залата, можете да го получите от административния ни офис. Ако е загубен, може да ви бъде преиздаден, като в този случай се свържете с нас на телефон: 052300514.

Мога ли да видя състезателната работа на детето си?

След обявяване на резултите и класирането, в седемдневен срок, можете да подадете заявление в административния ни офис за разглеждане конкурсната тема на детето.

Детето ми заема призово място, но не може да присъства на награждаването.

Сертификати, медали и награди се съхраняват до края на месец юни. Ваучерите за школите "Фоточетене", "Суперпамет", "Интелект", "Мозъчни карти" се предоставят за точно определени дати и срокове. Наградата “участие в лятно училище” е валидна само за месец юни.

Математическо състезание "Малкият принц" 2017 - 4.8 out of 5 based on 22 votes
  • Последни събития
  • Иновативно училище
  • Академия за родители
  • Английски език
  • ФранкофонияГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога