bgzh-CNendekkrutrukuz

Участие в научно-образователен форум

5 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (5 гласа)
Участие в научно-образователен форум - Частно училище "Малкият принц"

Екип учители-новатори от Частно езиково училище “Малкият принц” и IT Гимназия “Екзюпери” участваха в VII есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието“

На 10 и 11 ноември, в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите – София, г-жа Веселина Дамаскова, г-жа Веселина Иванова и г-н Тодор Янков представиха иновативните училищни проекти, насочени към разкриване и развитие на пълния потенциал от знания, умения и ключови компетенции на учениците.

Веселина Дамаскова – начален учител, представи иновативните проекти на училище ”Малкият принц” и IT Гимназия “Антоан дьо Сент-Екзюпери”.

Педагогическа технология „Креативност и комуникация“ е създадена в търсене на ефективно решение на въпросите “Какъв тип образование има бъдеща стойност за децата днес?”, “Какво и как да се учи?”, така, че да се разкриват резервите на интелекта, уменията и способностите на учениците, а детското любопитство да прерасне във вдъхновение за учене. В програмата се отделя специално внимание на ценности, морал, етиката, творчеството, креативността и критическото мислене на всеки ученик от I - XII клас. Темите са разработени под формата на социално-психологически тренинги, ролеви, ситуационни и симулационни игри, дискусии и дебати.

Педагогическа технология „СуперУм“

Освен педагогическата и възпитателна цел, всеки урок акцентира и върху 1 до 3 от общо 16 когнитивни цели. Часовете се планират съгласно структурата на урок по таксономията на Блум. Всеки учебен час включва планиране и на дейности, свързани с овладяване на някоя от седемте типове интелигентност по Гарднър.

Използват се традиционни и иновативни методи на преподаване: минилекция, кооперативно учене, учене чрез периферия, визуализация, мисловни карти, ролеви игри, самоорганизираща се среда за учене SOLE. За осъзнато овладяване на практически знания преподавателите прилагат мнемотехники на Е. Де Боно, Т. Бюзан, П. Шийли, И. Матюгин, Г. Лозанов и др. Методите и техниките за учебен труд са насочени към диференциране и индивидуализиране на дейностите и активизиране на учащите.

Веселина Иванова – учител по математика V-VII клас и Тодор Янков – учител по информатика и информационни технологии I-XII клас, представиха в секция "Иновации в българското образование” доклад на тема „Успешна практика за интерактивна математика - МиТ“.

Организирането, възприемането, разбирането и осмислянето на математическата информация се осъществява по забавен, атрактивен начин в интеграция и със средствата на информационните технологии в школата за ученици от прогимназиален етап МиТ. Целта е създаване на устойчиви мисловни модели и висока степен на математическа грамотност, която учениците могат да използват активно в учебните часове.

В МиТ се опровергава твърдението, че „Математиката, образец на яснота и свободомислие, се възприема от много ученици като модел на неяснота и безсмисленост“, чрез провокиране интереса на учениците в самостоятелна работа, комуникация и екипност, учене в контекст (разказване на истории). В школата се поставя акцент не само на резултатите, но и на необходимите стратегии за вземане на решения.

В контекста на образователен модел "Малкият принц", МиТ търси ново съдържание, нов подход за активно, самостоятелно учене; способност за боравене със знанието, за прилагане, за правене на преценки, за вземане на решения в защитена учебна среда; за постигане на увереност в собствените възможности за прилагане на математическите знания към математически и нематематически задачи; т.е. способност за използване на математиката като форма на комуникация и изразяване.

Ученето в МиТ се фокусира върху изискванията на реалния живот, обосновано от Ханс Фройдентал: „математическите концепции и идеи са създадени, за да изследват и структурират явленията от физическия, социалния и интелектуалния свят“.

Поздравление, колеги за достойното представяне на иновативно училище “Малкият принц” и иновативна гимназия “Антоан дьо Сент- Екзюпери”

Участие в научно-образователен форум - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Още по темата

  • Последни събития
  • Иновативно училище
  • Академия за родители
  • Английски език
  • ФранкофонияГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога