bgzh-CNendekkrutrukuz

IT'S TIME TO CARE във Варна

18Май2019
5 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 гласа)
IT'S TIME TO CARE - Частно училище "Малкият принц"

След великденските празници, от 30 април до 3 май, във Варна се състоя третата международна работна среща по проект IT'S TIME TO CARE по програмата Еразъм+ на ЕС. Частно езиково училище “Малкият принц” беше домакин и посрещна делегациите на партньорските училища от Чехия, Финландия, Португалия, Латвия и Малта.

21 ученици и 18 учители работиха заедно с българските си колеги по темата “Устойчива енергия” и имаха възможността и удоволствието да опознаят също и българския бит и култура. Участниците в проекта представиха своите проучвания за използването на енергия от възобновяеми източници в съответните страни, споделиха идеите си и обсъдиха световните тенденции за бъдещето на енергийния сектор.

Интересни и полезни бяха лекциите и демонстрациите, организирани със съдействието на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” и ТУ Варна. Капитан III ранг о. р. доцент доктор Румен Стоянов, ръководител на катедра “Корабни силови уредби” представи пред аудиторията темата за енергията, която се използва на корабите, негативните последици от използването на мазут и съвременните тенденции и изисквания за намаляване на вредните емисии сяра. Доц. д-р Илия Хаджидимов и гл. ас. д-р Кръстин Йорданов от катедра “Топлотехника” на ТУ запознаха участниците с възможностите за използване на енергията от слънцето и принципите на работа на слънчевите колектори, фотоволтаичните системи и соларните въздушни колектори. Специалистите от Сдружение "Център за енергийни решения" показаха на практика как можем да си осигурим голяма част от енергията, която ни е нужна и ни представиха енергонезависимия офис на фирма 3К в Аспарухово, където учениците от всяко училище сглобиха различни макети, задвижвани със соларен панел. Ученици от ИТ гимназия “Екзюпери” - Бора Доган, Владислав Акифиев и Марк Похил - представиха своя проект за орбитална космическа станция “Space Bond”, с който участваха в конкурс на НАСА. Незабравими спомени остави и посещението на завода за стъкло и музея на стъклото в Белослав, които също се захранват със слънчева енергия.

Проектът IT'S TIME TO CARE (ITTC) стартира през септември 2018 г. и продължава успешния международен проект "It's Time to Help" (ITTH 2014-2016). През първата година участниците работиха по темите за земята, градовете и енергията и проведоха съответно три международни работни срещи - в Чехия през ноември 2018, в Латвия през февруари 2019 г. и в България през май 2019 г.

ITTC използва методологията на програмата Eco School в 7 стъпки (анализ, планиране, мониторинг, оценка, информиране, включване и разпространение), която е в съответствие с Европейската програма за устойчиво развитие 2030. ITTC се занимава с проблемите, определени като основни предизвикателства в съвременния свят, касаещи устойчивото развитие:
• Устойчиво използване на земите - живот на земята, управление на земите и намаляване на биологичното разнообразие.
• Устойчиви градове - осигуряване на качествен и безопасен начин на живот и на основни услуги.
• Устойчива енергия - осигуряване на достъпни, сигурни, устойчиви и модерни източници на енергия.
• Устойчиво общество - отговорно потребление и производство, промишленост, иновации и инфраструктура.
• Устойчива вода - наличност на питейна вода, количество и качество, живот във водата.
• Промени в климата - борба с климатичните промени.

Работата по темите на проекта се базира на концепция STEAM (наука-технология-инженерство-изкуство-математика) за научно образование с перспектива за взаимосвързаност на други учебни предмети като ИКТ, география, езици и история, докато учениците работят върху научни експерименти, заедно с изучаването на чужд език, подобрява комуникативните компетенции и допринася за по-нататъшно професионално ориентиране на учениците и им помага да открият какви са възможностите за по-нататъшно обучение.

Проектът е насочен основно към ученици и преподаватели в основно и средно образование, но те работят в тясно сътрудничество със специалисти в различни области, научни центрове, предприемачи, фирми и центрове за свободно време и по този начин всички те имат шанса да влязат в приятелски отношения, да обменят опит и идеи, да научат повече за други страни и начини на живот, да създадат положително отношение към чуждите езици и да увеличат мотивацията за учене през целия живот. Неразделна част от ITTC е и обучението на учителите за развиване на техни за лични и професионални компетенции като конструктивистки методи на преподаване, съвместно преподаване и учене или методи, помагащи на учениците да разработват концептуална рамка и да развиват умения за решаване на проблеми.

IT'S TIME TO CARE във Варна - 5.0 out of 5 based on 2 votes
  • Последни събития
  • Иновативно училище
  • Академия за родители
  • Английски език
  • ФранкофонияГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога